Translate

maandag 14 augustus 2023

 KUNST concept of ambacht

EW magazine

De teloorgang geldt niet alleen bij Beeldende Kunst maar ook bij Theater en andere disciplines. Er is wel een onderscheid tussen theatermaken+docentschap en uitvoerend acteur, danser. De eerst ingezette achteruitgang in omvang en belang van ambachtelijke vakken als mime, dans, acteren, muziek, zijn steeds meer merkbaar en zichtbaar. Het lijkt erop dat er ook bij uitvoerende podium kunsten vooral ingezet wordt op eigen concept en enkelvoudige stijl of kunnen voor specifieke uitvoeringen. Bij maken en docentschappen is het uitvoerende helemaal naar de achtergrond verdwenen en zijn vakken als mime, dans, muziek, acteren en vertellend theater alleen in geringe mate als trainingen aanwezig. De student hoeft niet meer te kunnen acteren, musiceren, regisseren, dansen, mimespelen maar moet meteen een eigen opvatting en conceptuele ideeen kunnen vormgeven voor groepen mensen in de samenleving.

Mime is een ambacht, mime acteur is een vakman

Zo goed als de illustratieve schilder of beeldende kant bij de beeldende kunst naar de achtergrond is verdwenen zo is de theater spelende en verhalende kant niet meer gewent bij de HBO theater en maken  (Docent Theater) en zie je ook dat de verdieping en training als danser bij de Docent Dans in vergelijking met 5 jaar geleden ver achterblijft. Er zijn minder specialisten en minder vakkrachten: docenten trainen niet meer maar begeleiden de student in zijn eigenheid.

Er wordt niet meer geleerd naar de werkelijkheid te kijken

Ik ben zelf van een generatie mime acteurs die het ambacht als belangrijkste zagen. We zagen ons niet zozeer als kunstenaar maar meer als een vakman. Trainen en discipline werd als hoogste goed gezien. En hoe gaat dit met kunst hoeden? De kunst hoeden betekent dat de instituten die zich met kunst bezighouden dit bewaren, bewaken en doorgeven. Het gaat hier om kunstonderwijs en musea en theaters. Is het kunst hoederschap in deze tijd afgelopen? Is er nog wel plaats voor experimentele kunst?